ITOY

آی توی تولید کننده بازی های فکری و کمک آموزشی از سال 1395 شروع به کار
کرده و تا کنون بیش از 50 نوع محصول تولید نموده است .آی توی همواره توجه ویژه ای
نسبت به قیمت مناسب، کیفیت و تنوع باالی محصوالت داشته و دارد و محصوالت خود
را برای کلیه رده های سنی 0 تا 99 سال طراحی و تولید می نماید.در ادامه به معرفی
بعضی از محصوالت شاخص آی توی می پردازیم .
خانواده دوبی یکی از تولیدات موفق آی توی است که با 23 عضو دارای گواهینامه ی
EN71 و نشان CE می باشد .
خانواده مکی، از معدود محصوالت تولید داخل برای رده سنی زیر سه سال می باشد.
خانوده بریکس یک محصول ساختنی جذاب برای کودکان خالق است.

Showing all 14 results