SHIAMO

گالری شیامو با اهدافی بزرگ فعالیت های خود را آغاز کرده است تا بتواند از طریق فروش تابلو ها برای افراد هنرمند ناشناخته و شناخته شده بازار کار و برای استعداد های نهان زمینه شکوفایی ایجاد نماید. همچنین از دیگر اهداف گالری شیامو علاوه بر کیفیت و قیمت مناسب نیز اشاره کرد تا همواره با سلیقه مشتری های عزیز همگام باشیم.