نقش مهم اسباب بازی در زندگی و آینده کودکان

اگر بازی کردن با اسباب‌بازی برای کودک سخت باشد، او را خسته کرده و باعث کاهش اعتماد به نفس در او می‌شود و از طرفی اگر بسیار ساده باشد، نمی‌تواند باعث فکر کردن کودک شود بازی و اسباب‌بازی کودک را برای نقش واقعی‌اش در زندگی آینده آماده می‌کند متخصصان علوم رفتاری معتقدند که اسباب‌بازی باید باعث فکر […]